Werkwijze

Werkwijze

Vanuit mijn eigen ervaringen heb ik geleerd dat een aantal dingen heel belangrijk zijn in het werken mijn doelgroep:

1. 24/7 begeleiding: Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat 24/7 begeleiding herstel versnelt. Ik ondersteun daarom de jongeren door als ervaringsdeskundige in hun leven te komen. In hun leefwereld om zo hun problemen te ondervinden.

2. Ervaringsdeskundigen: De ervaringsdeskundige buddy kan veel betekenen voor de jongere. Zij hebben ervaring en kennis van verslavingsproblematiek, criminaliteit en trauma. De buddy is “op dezelfde plaatsen” geweest en heeft door dezelfde “modder” heeft gekropen.

3. Luisteren: Tijd hebben/nemen om te luisteren naar het “verhaal achter de jongere”, niet te ver- en/of oordelen is helend voor de jongere. Ze stappen letterlijk in het leven van de jongere en winnen hun vertrouwen. Vanuit deze relatie kunnen zij samen kijken hoe het leven weer zinvol wordt.

4. Plan van Aanpak: Vanuit begeleiding kan Bijzonder Buddy in overleg met de jongere bepalen waarbij hij gebaat is. Dit kan resulteren in een grote diversiteit van hulpvragen en een Plan van Aanpak. Met als doel dat de jongeren zich niet afsluiten van de maatschappij en omgeving.

5. Samenwerking: Nauwe samenwerking met de betrokkenen (familie, vrienden, professionals) staat bovenaan het Plan van Aanpak. Samen rondom de jongere staan en zodoende met elkaar de jongere kunnen helpen. Door de samenwerking tussen bijvoorbeeld de specialisten en de buddy, versnelt het herstel proces . Wat er in de therapie besproken wordt, voert de buddy uit met de jongere ter ondersteuning en als er iets niet begrepen wordt, kan de buddy inspringen. Wij zijn dus niks meer dan een brug tussen specialisten en jongeren. Zijn er leerdoelen vanuit de therapie, dan kan zijn buddy hiermee aan het werk en zo de therapie ondersteunen.

6. Nazorg: Zoals gezegd, ook jongeren die betrokken zijn bij criminele activiteiten zijn welkom. Bijzonder Buddy zal de jongere ondersteunen- en samenwerken met de specialisten en therapeuten om de jongere los te weken uit zijn oude leven en helpen bij het opbouwen van een nieuw leven zonder criminaliteit. De jongere wordt voor een langere tijd gevolgd. Dit om terugval in delict gedrag te voorkomen. Nazorg is een onderdeel van Het Plan van Aanpak.

7. Maatwerk: Alle Buddy-traject worden op maat gemaakt. De mogelijkheden zijn ontelbaar zoals bijvoorbeeld:

• Ondersteuning bij dag- en nachtritme
• Wekservice/ontbijt
• Hulp bij persoonlijke hygiëne
• Helpen bij het bereiden van een gezonde maaltijd
• 24-7 contact mogelijk met de buddy
• Het bijhouden van gemaakte afspraken en de jongere begeleiden bij het gaan naar de afspraken. ( therapie, dokter, bewindvoerder of dagbestedingen )
• Luisterend oor zijn voor betrokkenen zoals bv ouders/verzorgers
• Verbinding zijn tussen alle betrokkenen

"Mijn zelfstudies en ervaringen in het begeleiden van jongeren hebben mij er het afgelopen jaar meer en meer van overtuigd dat mijn ervaring en betrokkenheid van grote invloed kunnen zijn op het leven van jongeren."

Neem vrijblijvend contact met mij op.

TOP