Missie Vissie

Missie en visie

Samen met jongeren met problematiek en die worstelen met het opgroeien en meedraaien in deze maatschappij, een nieuw toekomstperspectief ontwikkelen.

Samen sterk, samen zoeken naar mogelijkheden en daarbij rekening houdend met de (on)mogelijkheden.
Alle mensen zijn namelijk bijzonder en hebben talenten.

Als Bijzonder Buddy willen wij daarom de talenten van de jongeren benutten en hen weer vertrouwen geven in hun toekomst.

Werkend vanuit hun mogelijkheden. Of dit nu een dagbestedingsplaats is of een beschermde werkplek of dat er een plaats voor hen is op de vrije arbeidsmarkt.

"Mijn zelfstudies en ervaringen in het begeleiden van jongeren hebben mij er het afgelopen jaar meer en meer van overtuigd dat mijn ervaring en betrokkenheid van grote invloed kunnen zijn op het leven van jongeren."

Neem vrijblijvend contact met mij op.

TOP